na INLIS000000000000137 20160101130042 0010-1116000137 ta 161114 0 - PENGELOLAAN JARINGAN DENGAN WINDOWS NT SERVER 4.0 : YOGYAKARTA : ANDI, 1997 9795337297 005.43 005.43 - p 334 : Ada ; 23 SISTEM OPERASI ( KOMPUTER ) SISTEM OPERASI MICROSOFT WINDOWS MERUPAKAN SISTEM YANG MEMPUNYAI KELEBIHAN DALAM PENANGANAN SOFTWARE 10207/PU/H/01/04 10207/PU/H/01/04 10209/PU/H/01/04 10207/PU/H/01/04 10208/PU/H/01/04 10207/PU/H/01/04 10209/PU/H/01/04 10208/PU/H/01/04 10207/PU/H/01/04 10209/PU/H/01/04